Schedule

 

PENDING TO BE REVISED PROGRAMME PARADE 2014

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
5:30 LUNTHA ANTHEM LUNTHA ANTHEM LUNTHA ANTHEM LUNTHA ANTHEM LUNTHA ANTHEM
5:45 LUNTHA TV THIS MORNING UNTHA TV THIS MORNING UNTHA TV THIS MORNING UNTHA TV THIS MORNING UNTHA TV THIS MORNING
6:00 MONTFORT MEDIA LIVE MASS MONTFORT MEDIA LIVE MASS MONTFORT MEDIA LIVE MASS MONTFORT MEDIA LIVE MASS MONTFORT MEDIA LIVE MASS
7:00 NYIMBO ZA MAKWAYA LUNTHA TV IN SPECIAL FOCUS UMODZI FOUNDATION LUNTHA TV IN SPECIAL FOCUS NYIMBO ZA MAKWAYA LUNTHA ANTHEM LUNTHA ANTHEM
7:15 WORLD STORIES KATIKISIMU WA KATOLIKA UNTHA TV THIS MORNING UNTHA TV THIS MORNING
7:30 NYIMBO ZA MAKWAYA A LUSO A WAILESI ZA KATOLIKA CATH. FAITH MATTERS
7:45 NYIMBO ZA MAKWAYA NYIMBO ZA MAKWAYA
8:00 KUGAWA MAU KUGAWA MAU KUGAWA MAU KUGAWA MAU KUGAWA MAU KUGAWA MAU CBN ONE CUBED
8:30 BWALO LA AMAI MKOMYA BWALO LA AMAI UMASIYE BWALO LA AMAI NYIMBO ZA MAKWAYA WEEKLY NEWS
9:00 PRESS REVIEW PRESS REVIEW PRESS REVIEW PRESS REVIEW PRESS REVIEW ZA UMOYO S/T OF THE CATH. CHURCH
9:30 NSEMBE YA MIS KUBWEREZA MWAMBO WA TSIKU LA MULUNGU SPORTS GLOBAL 300 BWALO LA AMAI TIDZIDALIRE CATECHISM CATHOLIC FOCUS
10:00 BWALO LA AMAI ZA UMOYO CHILENGEDWE BIBLE SOCIETY MKOMYA CATH. CHURCH SEASONS
10:30 ULIMI WA PHINDU LTV SPECIAL WITNESS (SL) KALE ULIMI WA PHINDU IN FOCUS (DW) TURNINGPOINT
11:00 A LUSO A WAILESI ZA KATOLIKA TODAY, TOMMORROW CATH. CHURCH SEASONS CLUB 700 IN GOOD SHAPE (DW) PA MUDZI
11:30 IN GOOD SHAPE GLOBAL 300 CHIKHALIDWE TIKUFERANJI? CATECHISM UDINDO WATHU NKHANI M`SABATAYI
12:00 NKHOMALIRO NKHOMALIRO NKHOMALIRO NKHOMALIRO NKHOMALIRO NKHOMALIRO EWTN
13:00 EWTN EWTN EWTN EWTN EWTN EWTN
13:30 LUNTHA TV THIS AFTERNOON LUNTHA TV THIS AFTERNOON LUNTHA TV THIS AFTERNOON LUNTHA TV THIS AFTERNOON LUNTHA TV THIS AFTERNOON LUNTHA TV THIS AFTERNOON LUNTHA TV THIS AFTERNOON
14:00 CHILDREN`S CORNER SUPER-BOOK FAMILY HOUR ENYCLICAL UKWATI CHILDREN`S CORNER
14:30 MOYO WA PANSI PA NYANJA UKWELI PA MUDZI CATH. FAITH MATTERS
15:00 CHIKHALIDWE KATIKISIMU WA KATOLIKA CHILENGEDWE COMTEMPORARY GOSPEL MUSUC SOCIAL TEACHING STEPS FOR FUTURE ATUMIKI
15:30 ON FAITH WITH SR. NICOLE TURNINGPOINT KALE MOYO WA PANSI PA NYANJA CBN ON CUBED FAMILY PLANNING MEDIA MONITOR
16:00 VERSUS ACHINYAMATA SUPER-BOOK TV/E INSPIRING ZA UMOYO ADAYAMBA BWANJI
16:30 EDUCATION TV/E INSPIRING/STEPS FOR FUTURE WITNESS CHILDREN`S CORNER EDUCATION COMTEMPORARY GOSPEL MUSUC MARA CLARA
17:00 PRESS REVIEW UMODZI FOUNDATION SHUGA/SHUGA PRESS REVIEW POLITICAL RALLIES ACHINYAMATA
17:30 ZA UMOYO UFULU NDI UDINDO/ MOYO WA M`BANJA READY FOR MARRIAGE/CATHOLIC ANSWERS IN GOOD SHAPE (DW) Unicef-HIV AIDS PROGRAMME TIKUFERANJI?
18:00 MEDIA MONITOR UKWATI GLORIOUS HOUR ATUMIKI GLORIOUS HOUR SPORTS MWAMBO WA NSEMBE YA MISA
18:30 AFRICA 54 AFRICA 54 FAMILY PLANNING WORLD STORIES
NKHANI M`SABATAYI
19:00 CATH. CHURCH SEASONS CHIKHALIDWE TIKUFERANJI?  ULALO/ONE LOVE MARA CLARA JOURNAL REPORTER
19:30 KORONA MISTERI YA CHIMWEMWE PA MUDZI IN FOCUS (DW) KOLONA MISTERI ZA KUWALA WEEKLY NEWS
20:00 KUGAWA MAU KUGAWA MAU KUGAWA MAU KUGAWA MAU KUGAWA MAU KUGAWA MAU TIMUIMBIRE

 

 

TELEVISION LUNTHA PROGRAMME SCHEDULE – MARCH 2014

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
5:30 Luntha Television Anthem Luntha Television Anthem Luntha Television Anthem Luntha Television Anthem Luntha Television Anthem
5:45 Luntha TV This Morning Luntha TV This Morning Luntha TV This Morning Luntha TV This Morning Luntha TV This Morning
6:00 Misa Live -  Montfort Media Chapel Misa Live -  Montfort Media Chapel Misa Live -  Montfort Media Chapel Misa Live - Montfort Media Chapel Misa Live - Montfort Media Chapel
7:00 Nyimbo Za Makwaya In Special Focus In Special Focus Nyimbo za Makwaya ndi Mauthenga Nyimbo za Makwaya ndi Mauthenga Luntha Television Anthem Luntha Television Anthem
7:15 World Stories (DW) Nyimbo Za Makwaya Ndi Mauthenga Katikisimu Wa Katolika Luntha Tv This Morning Luntha TV This Morning
7:30 Mauthenga a Maliro Mauthenga a Maliro Mauthenga a Maliro Mauthenga a Maliro In Focus Catholic Faith Matters (DW)
7:45 Nyimbo Za Makwaya Nyimbo Za Makwaya Nyimbo Za Makwaya A Luso a Wailesi Za Katolika
8:00 Kugawa Mau a Mulungu Kugawa Mau a Mulungu Kugawa Mau a Mulungu Kugawa Mau a Mulungu Kugawa Mau a Mulungu Kugawa Mau a Mulungu C.B.N. One Cubed
8:30 Bwalo La Amayi Mkomya Bwalo La Amayi Umasiye Bwalo La Amayi Nyimbo Za Makwaya Weekly News
9:00 Press-Review Press-Review Press-Review Press - Review Press-Review Za Umoyo S/T of the Catholic Church
9:30 Nsembe Ya Ukaristia (Kubwereza Mwambo Wa Tsiku La Mulungu) Sports(B. Mkwapatira) Global 3000 Live (DW) Bwalo La Amayi (Masumba) Tidzidalire (Chilangwe) Catechesm Of The Cath. Church (Pindulani) Catholic Focus (LTV)
10:00 Bwalo La Amayi Za Umoyo Chilengedwe Bible Society Of Malawi Mkomya Catholic Church Seasonals
10:30 Ulimi Wa Phindu Umboni Wanga Kale Atumiki In Focus (DW) Turning Point
11:00 A Luso A Wailesi Za Katolika Today, Tommorrow (DW) Catholic Church Seasonals CBN Club 700 In Good Shape (DW) Pa Mudzi
11:30 In Good Shape (DW) Global 3000 (DW) Chikhalidwe Tikuferanji? Catechism Udindo Wathu Nkhani Msabatayi
12:00 Nkhomaliro Nkhomaliro Nkhomaliro Nkhomaliro Nkhomaliro Nkhomaliro EWTN
13:00 EWTN EWTN EWTN EWTN EWTN EWTN EWTN
13:30 Luntha TV This Afternoon Luntha TV This Afternoon Luntha TV This Afternoon Luntha TV This Afternoon Luntha TV This Afternoon Luntha TV This Afternoon EWTN
14:00 Children's CornerMoyo Wa Pansi Pa Nyanja Super-Book Family Hour (Library) Encyclical (Library) Ukwati Children's Corner Luntha Tv This Afternoon
14:30 Ukweli Pa Mudzi In Focus / Faith Matters (DW)
15:00 Chikhalidwe Katikisimu Wa Katolika Chilengedwe Tidzidalire Ready For Marriage Chaka Cha Chikhulupiriro Steps For The Future Atumiki
15:30 On Faith with Sr. Nicole Turning Point   A Dayamba
Bwanji
Kale S/T Of The Cath. Church CBN One Cubed Ulimi Wa Phindu LTV Special Witness (S&L)
16:00 Versus Bwalo la Achinyamata Super Book TV/E Inspiring Za Umoyo Kale Adayamba Bwanji Democracy in America
16:30 Education Tv/E Inspiring/ Steps For The Future Witness Zopatsa Chidwi Education Chikhalidwe Mara Clara
17:00 Press-Review Umodzi Foundation Shuga Press-Review Political Rallies/NGOs Bwalo La Achinyamata
17:30 Za Umoyo Moyo Wa M`Banja Ready For Marriage In Good Shape (DW) SportsChikhalidwe Tikuferanji?
18:00 The Eye/Elections Ukwati Glorious Hour Bishop Simama Atumiki Glorious Hour Bishop Simama Mwambo Wa Nsembe Ya Ukaristia
18:30 Africa In Focus/Africa 54 (VOA) Ukwati Africa In Focus/Africa 54 (VOA) Africa In Focus/Africa 54 (VOA) World Stories (DW) Nkhani Msabatayi
19:00 Catholic Church Seasonals Chikhalidwe Tikuferanji? Ulalo/One Love MARA $ CLARA Journal Reporter (DW)
19:30 Korona Misteri Ya Chimwemwe Pa Mudzi (Drama) In Focus (DW) Korona Misteri Za Kuwala/Nyimbo Za
Ukaristia
Weekly News
20:00 Kugawa Mau a Mulungu Clara (Fk Kugawa Mau a Mulungu Kugawa Mau a Mulungu Kugawa Mau a Mulungu Kugawa Mau a Mulungu Kugawa Mau a Mulungu
20:30 Straight Talk Africa (VOA)
21:30 EWTN English Mass